เชิญชวนน้องม.4-ม.6ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมอบรมกับพวกเราค่ายติวน้องสถาปัตย์ (Arch UP Approach)

เชิญชวนน้องม.4-ม.6ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมอบรมกับพวกเราค่ายติวน้องสถาปัตย์ (Arch UP Approach) ค่าสมัครเพียง400บาทเท่านั้น !!!!!! โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1BG0H8S1mOq_IS32PQEOKn7rMwzzbInIrqxmSC64Rm-w หรือสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Awax7toQelU8bKpkC5DichZaTMjhe9O9/view?usp=drive_web ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :พี่เบิร์ด (ประธานค่าย) 0886833420 พี่นุ่น(รองค่าย)0618067038