เปิดบ้านซาฟ่า 61

ลงทะเบียนการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ปัญญาสร้างสรรค์สังคม” ลงทะเบียน

ลงทะเบียนการประกวดสร้างสรรค์โมเดลในหัวข้อ "บ้านสำหรับซูเปอร์ฮีโร่" ลงทะเบียน

ลงทะเบียนการประกวดเครื่องแต่งกายในหัวข้อ “ชุดคอสเพลย์จากวัสดุเหลือใช้” ลงทะเบียน