แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 1 ล้าน ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 1 ล้าน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ