คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ไปมอบของขวัญ แก่ คณะและวิทยาลัยต่างๆภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง14คณะและ2วิทยาลัย พร้อมทั้งให้คำอวยพรและรับคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2562