คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ มอบของขวัญปีใหม่ เป็นภาพวาดลายเส้นโดยฝีมือนิสิต แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้คำอวยพรและรับคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2562