ประกาศการรับสมัครโครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังเอกสารแนบ รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ http://safa.up.ac.th/web2018/course