เชิญชวนร่วมทำบุญคณะ

เชิญชวนร่วมทำบุญคณะ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 ถึง 08.30 ณ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา