สมัครงาน

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / สมัครงาน

ภาพข่าว หัวข้อข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 สมัครงาน

 27 ต.ค. 2565 - 12:17 น.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 สมัครงาน

 11 ต.ค. 2565 - 14:52 น.
[ขยายเวลา] รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 สมัครงาน

 19 ก.ย. 2565 - 10:20 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 สมัครงาน

 25 ส.ค. 2565 - 15:10 น.