คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

29 ม.ค. 2567

 
               ในวันที่ 26 มกราคม 2567 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพญางำเมือง" ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ค่ายพญางำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภายในพิธีได้มีการถวายพานพุ่มสักการะ พระอนุสาวรีย์พญางำเมือง ในการนี้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วนิชบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานคณะ นายเอกรัฐ ทินกรวงค์ หัวหน้างานบูรณาการพันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ รวมถึงบุคลากรจากกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีด้วย
 
              อนุสาวรีย์พญางำเมือง อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว (พะเยา) มีการสร้างไว้แห่งแรกประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะ เทศบาลหน้ากว๊านพะเยา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 พญางำเมืองเป็นพระสหายร่วมน้ำสาบาน กับ พญามังราย อดีตกษัตริย์เมืองเชียงราย และพระร่วงเจ้า แห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งทั้งสามกษัตริย์ได้ทรงกระทำสัตย์ต่อกัน ณ บริเวณน้ำแม่อิง ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณกว๊านพะเยา แห่งที่สองสร้างเมื่อปี 2560 ตั้งอยู่บริเวณ ริมแม่น้ำงาว ใกล้วัดท่านาคบ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง บริเวณนี้เชื่อว่าเป็นสถานที่สวรรคต และ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ค่ายพญางำเมือง จังหวัดพะเยา
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 73 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา