บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • นาย ณัฐพงษ์ ทะปัญญา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาย ณัฐพงษ์ ทะปัญญา


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3373
  • Email: nattapong.ta@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-