บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • MR. ALEXANDER FACHANG WANG
  • ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

MR. ALEXANDER FACHANG WANG


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : M.F.A. (Fine Arts) California College of Arts
  • ปริญญาตรี : Arts Collegium Bostoniense

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: alexander.wa@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-