บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ทัตพิชา เงินเย็น
  • อาจารย์

อาจารย์ ทัตพิชา เงินเย็น


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: 
  • ปริญญาตรี: ศป.บ.(นาฏยศิลป์) สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: tatpicha.ng@up.ac.th

ตำแหน่ง

  • อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-