บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
  • อาจารย์

อาจารย์ ดุจฤดี มรรคประเสริฐ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : Master of Science (European Urbon Studies) Bauhaus-Weimar University Germany
  • ปริญญาตรี : สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: dutrudee.ma@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-