บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ นคร คำร้อง
  • อาจารย์

อาจารย์ นคร คำร้อง


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศศ.ม.(ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี: ศศ.บ.(ดุริยศิลป์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: nakhon.kh@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-