บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • น.ส. ธนกร สุขเกษม
  • บริหารงานทั่วไป ( บริหารงานวิจัย )

น.ส. ธนกร สุขเกษม


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: ศศ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3362
  • Email: thanakorn.su@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-