บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
  • รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ

นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: น.ม.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี: น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3361
  • Email: ekarat.ti@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-