บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • นาย กิตติคุณ คำรักษ์
  • นักวิชาการศึกษา ( ฝ่ายกิจการนิสิต )

นาย กิตติคุณ คำรักษ์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: นศบ.(ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3365
  • Email: kittikun.ka@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-