ข่าว - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ข่าวทั้งหมด


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
สำนักงานคณะฯ ได้มีการจัดประชุมให้ความรู้และพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ UP-DMS
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/05/2021 20:34:02

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และสโมสรนิสิตคณะได้จัดกิจกรรมร่วมรับฟังและตอบคำถาม การใช้ชีวิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/05/2021 20:32:40

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ปี 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/05/2021 20:31:41

นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ ศึกษาภูมิปัญญาและการใช้วัสดุปูนหมัก ณ วัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ อ. จุน จังหวัดพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 17/03/2021 22:43:06

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22/02/2021 10:44:40

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว
 ด้านบริหาร

 18/02/2021 14:29:21

คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
 ด้านบริหาร

 17/02/2021 11:38:01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
 ด้านบริหาร

 17/02/2021 11:12:10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 2516-2564 ณ พะเยารามา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 01/02/2021 14:47:34

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 28 มกราคม 2564 ภายใต้การดำเนินโครงการ 1คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28/01/2021 21:19:57

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแสดงผลงานของนิสิตในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 08/12/2020 16:27:05

นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮอมแฮงร้อยไหม ฮอมใจปักสไบทิพย์” เพื่อถวายพระเจ้าทันใจสมปรารถนา ในวาระ ครบ 28 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 07/12/2020 10:37:50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกแบบเครื่องแต่งกายประเทศยูกันดา ประเทศนามิเบีย และประเทศซิมบับเว ในมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10
 ด้านความเป็นสากล

 07/12/2020 09:54:42

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 03/12/2020 00:04:53

รับสมัครนิสิตปี 1 เพื่อขอรับสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
 ทุนการศึกษา

 30/11/2020 14:15:37

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครูพร้อมรับขวัญน้องใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 27/11/2020 09:18:42

นวัตกรหน้าใหม่ ม.พะเยา ภายใต้โครงการ Koyori Project 2020
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:55:17

บรรยากาศการตรวจรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา โดยสภาสถาปนิก
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:54:33

สถาปัตย์ภายใน ม.พะเยา...รับรองปริญญาฯโดยสภาสถาปนิกแล้ว
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:51:09

เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ โดยคู่หู อ.วี และอ.ดิว
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:50:39

วิธีการซ่อมแซมบ้านเบื้องต้น โดย อ.แต๊กและอ.ผึ้ง สาขาสถาปัตยกรรม ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:50:08

กีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น โดย อ.ฟลุ๊ค สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:49:36

ศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย อาจารย์อั๋น...สาขาดนตรีและนาฎศิลป์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:49:06

งานตกแต่งภายในด้วย "มาคราเม่" สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:45:35

ศิลปะและการออกแบบ ม.พะเยา.....ถ้าออกแบบ(ด้วย)หัวใจต้องทำอย่างไร
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:45:05

ทำไมต้อง สถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา (เค้าเรียนอะไรบ้างนะ)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:44:32

ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (สายศิลปินและสายครู 4ปี ได้ 2 ปริญญาสุดคุ้ม)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:43:57

FROM HOME โดยพี่ก้อง พี่ดาวและพี่แพรว (คณะสถาปัตย์ ม.พะเยา) - VLOG
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:43:05

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อ.หยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:42:22

วิดีทัศน์บรรยาการการนำเสนอศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (แบบสำนักกว๊าน) ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:40:08

สถาปัตยกรรม ม.พะเยา (5 ปี) โดยพี่แบงค์ สถ.ปี4 - VLONG
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:39:19

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (ครูดนตรีและนาฏศิลป์) ม.พะเยา - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:37:32

ลงพื้นที่ เชียงม่วน เชียงคำ จุน ของนักวิจัยรุ่นใหม่ ของคณะสถาปัตย์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:36:42

บรรยากาศการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:35:55

วิสัยทัศน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:34:46

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ หลักสูตร สายศิลปินและสายครู 4 ปี - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:31:09

บรรยากาศการเรียนสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (ตอน 2) - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:30:22

บรรยากาศการเรียนสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:28:59

วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE) โดย อาจารย์รัตนะ ตาแปง
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:27:18

วีดิโอแนะนำสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา (INTERIOR ARCH UP) - หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:20:29

วีดิโอแนะนำสาขาศิลปะและการออกแบบ (ART & DESIGN)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:18:10

เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดูการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18/11/2020 14:32:35

สถาปัตย์ มพ. มุ่งพัฒนาชุมชนไทลื้อ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยว
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 18/11/2020 14:30:37

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11
 ด้านบริหาร

 18/11/2020 14:26:21

ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
 ด้านบริหาร

 18/11/2020 14:22:55

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18/11/2020 14:17:40

โครงการ Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 04/11/2020 09:00:39

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพิ่มธรรมชาติและสีเขียวให้กับห้องสมุดคณะฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 26/10/2020 09:13:56

การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22/10/2020 04:18:45

รายวิชาการตลาดสำหรับศิลปะและการออกแบบขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในหัวข้อ "MADE BY LOVE MADE BY HUD"
 ด้านบริการวิชาการ

 07/10/2020 04:54:26

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตตัวแทนจากสาขา สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการ “ฮูปแจ่ม…แต้มสี” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/09/2020 09:47:48

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้การทำบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 25/09/2020 09:42:10

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) ทูลเกล้าฯ ถวายผลงาน Re-Bag แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/09/2020 05:02:03

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI)
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 08/09/2020 08:44:46

การการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ด้านบริการวิชาการ

 08/09/2020 08:28:40

โครงการค่ายผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 08/09/2020 08:13:52

นิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพัฒนาหัตถกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 08/09/2020 08:02:02

"ชุดน่านฟ้านันทบุรี" ผลงานสร้างสรรค์ นิสิตสาขาศิลปะการแสดง
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:51:22

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรม
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:49:48

แนะนำบรรยากาศการเรียนสอน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:47:52

วีดิโอแนะนำและการเรียนในสาขาสถาปัตยกรรม - VLONG
 วีดีโอ

 06/06/2020 13:02:41

หนึ่งเดียวสถาปัตย์ - คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
 วีดีโอ

 06/06/2020 12:57:37

ตารางกิจกรรมน้องๆ ปี 1 และพี่ๆ โดยสโมสรนิสิตคณะฯ
 สโมสรนิสิตคณะฯ

 06/06/2020 12:28:31

ม.พะเยา เปิดรับ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 06/06/2020 12:24:16

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต


ภาพข่าว หัวข้อข่าว

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านวิจัย


ภาพข่าว หัวข้อข่าว

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
สถาปัตย์ มพ. มุ่งพัฒนาชุมชนไทลื้อ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยว
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 18/11/2020 14:30:37

โครงการ Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 04/11/2020 09:00:39

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้การทำบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 25/09/2020 09:42:10

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI)
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 08/09/2020 08:44:46

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านบริหาร


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว
 ด้านบริหาร

 18/02/2021 14:29:21

คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
 ด้านบริหาร

 17/02/2021 11:38:01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
 ด้านบริหาร

 17/02/2021 11:12:10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11
 ด้านบริหาร

 18/11/2020 14:26:21

ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
 ด้านบริหาร

 18/11/2020 14:22:55

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
สำนักงานคณะฯ ได้มีการจัดประชุมให้ความรู้และพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ UP-DMS
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/05/2021 20:34:02

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และสโมสรนิสิตคณะได้จัดกิจกรรมร่วมรับฟังและตอบคำถาม การใช้ชีวิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/05/2021 20:32:40

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ปี 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/05/2021 20:31:41

นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ ศึกษาภูมิปัญญาและการใช้วัสดุปูนหมัก ณ วัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ อ. จุน จังหวัดพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 17/03/2021 22:43:06

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22/02/2021 10:44:40

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 2516-2564 ณ พะเยารามา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 01/02/2021 14:47:34

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 28 มกราคม 2564 ภายใต้การดำเนินโครงการ 1คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28/01/2021 21:19:57

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแสดงผลงานของนิสิตในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 08/12/2020 16:27:05

นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮอมแฮงร้อยไหม ฮอมใจปักสไบทิพย์” เพื่อถวายพระเจ้าทันใจสมปรารถนา ในวาระ ครบ 28 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 07/12/2020 10:37:50

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 03/12/2020 00:04:53

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครูพร้อมรับขวัญน้องใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 27/11/2020 09:18:42

เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดูการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18/11/2020 14:32:35

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18/11/2020 14:17:40

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพิ่มธรรมชาติและสีเขียวให้กับห้องสมุดคณะฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 26/10/2020 09:13:56

การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22/10/2020 04:18:45

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตตัวแทนจากสาขา สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการ “ฮูปแจ่ม…แต้มสี” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/09/2020 09:47:48

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) ทูลเกล้าฯ ถวายผลงาน Re-Bag แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25/09/2020 05:02:03

โครงการค่ายผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 08/09/2020 08:13:52

นิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพัฒนาหัตถกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 08/09/2020 08:02:02

ม.พะเยา เปิดรับ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 06/06/2020 12:24:16

ข่าวตามหน่วยงาน : สโมสรนิสิตคณะฯ


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
ตารางกิจกรรมน้องๆ ปี 1 และพี่ๆ โดยสโมสรนิสิตคณะฯ
 สโมสรนิสิตคณะฯ

 06/06/2020 12:28:31

ข่าวตามหน่วยงาน : ชมรมศิษย์เก่า


ภาพข่าว หัวข้อข่าว

วีดีโอ


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
นวัตกรหน้าใหม่ ม.พะเยา ภายใต้โครงการ Koyori Project 2020
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:55:17

บรรยากาศการตรวจรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา โดยสภาสถาปนิก
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:54:33

สถาปัตย์ภายใน ม.พะเยา...รับรองปริญญาฯโดยสภาสถาปนิกแล้ว
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:51:09

เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ โดยคู่หู อ.วี และอ.ดิว
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:50:39

วิธีการซ่อมแซมบ้านเบื้องต้น โดย อ.แต๊กและอ.ผึ้ง สาขาสถาปัตยกรรม ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:50:08

กีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น โดย อ.ฟลุ๊ค สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:49:36

ศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย อาจารย์อั๋น...สาขาดนตรีและนาฎศิลป์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:49:06

งานตกแต่งภายในด้วย "มาคราเม่" สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:45:35

ศิลปะและการออกแบบ ม.พะเยา.....ถ้าออกแบบ(ด้วย)หัวใจต้องทำอย่างไร
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:45:05

ทำไมต้อง สถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา (เค้าเรียนอะไรบ้างนะ)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:44:32

ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (สายศิลปินและสายครู 4ปี ได้ 2 ปริญญาสุดคุ้ม)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:43:57

FROM HOME โดยพี่ก้อง พี่ดาวและพี่แพรว (คณะสถาปัตย์ ม.พะเยา) - VLOG
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:43:05

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อ.หยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:42:22

วิดีทัศน์บรรยาการการนำเสนอศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (แบบสำนักกว๊าน) ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:40:08

สถาปัตยกรรม ม.พะเยา (5 ปี) โดยพี่แบงค์ สถ.ปี4 - VLONG
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:39:19

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (ครูดนตรีและนาฏศิลป์) ม.พะเยา - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:37:32

ลงพื้นที่ เชียงม่วน เชียงคำ จุน ของนักวิจัยรุ่นใหม่ ของคณะสถาปัตย์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:36:42

บรรยากาศการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:35:55

วิสัยทัศน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:34:46

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ หลักสูตร สายศิลปินและสายครู 4 ปี - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:31:09

บรรยากาศการเรียนสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (ตอน 2) - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:30:22

บรรยากาศการเรียนสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:28:59

วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE) โดย อาจารย์รัตนะ ตาแปง
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:27:18

วีดิโอแนะนำสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา (INTERIOR ARCH UP) - หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:20:29

วีดิโอแนะนำสาขาศิลปะและการออกแบบ (ART & DESIGN)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:18:10

"ชุดน่านฟ้านันทบุรี" ผลงานสร้างสรรค์ นิสิตสาขาศิลปะการแสดง
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:51:22

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรม
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:49:48

แนะนำบรรยากาศการเรียนสอน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:47:52

วีดิโอแนะนำและการเรียนในสาขาสถาปัตยกรรม - VLONG
 วีดีโอ

 06/06/2020 13:02:41

หนึ่งเดียวสถาปัตย์ - คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
 วีดีโอ

 06/06/2020 12:57:37