ด้านบริหาร - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao 111

หมวด : ด้านบริหาร


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว
 ด้านบริหาร

 18/02/2021 14:29:21

คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
 ด้านบริหาร

 17/02/2021 11:38:01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
 ด้านบริหาร

 17/02/2021 11:12:10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11
 ด้านบริหาร

 18/11/2020 14:26:21

ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
 ด้านบริหาร

 18/11/2020 14:22:55