ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao 111

หมวด : ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
สถาปัตย์ มพ. มุ่งพัฒนาชุมชนไทลื้อ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยว
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 18/11/2020 14:30:37

โครงการ Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 04/11/2020 09:00:39

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้การทำบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 25/09/2020 09:42:10

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI)
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 08/09/2020 08:44:46