วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao 111

หมวด : วีดีโอ


ภาพข่าว หัวข้อข่าว
นวัตกรหน้าใหม่ ม.พะเยา ภายใต้โครงการ Koyori Project 2020
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:55:17

บรรยากาศการตรวจรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา โดยสภาสถาปนิก
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:54:33

สถาปัตย์ภายใน ม.พะเยา...รับรองปริญญาฯโดยสภาสถาปนิกแล้ว
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:51:09

เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ โดยคู่หู อ.วี และอ.ดิว
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:50:39

วิธีการซ่อมแซมบ้านเบื้องต้น โดย อ.แต๊กและอ.ผึ้ง สาขาสถาปัตยกรรม ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:50:08

กีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น โดย อ.ฟลุ๊ค สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:49:36

ศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย อาจารย์อั๋น...สาขาดนตรีและนาฎศิลป์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:49:06

งานตกแต่งภายในด้วย "มาคราเม่" สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:45:35

ศิลปะและการออกแบบ ม.พะเยา.....ถ้าออกแบบ(ด้วย)หัวใจต้องทำอย่างไร
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:45:05

ทำไมต้อง สถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา (เค้าเรียนอะไรบ้างนะ)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:44:32

ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (สายศิลปินและสายครู 4ปี ได้ 2 ปริญญาสุดคุ้ม)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:43:57

FROM HOME โดยพี่ก้อง พี่ดาวและพี่แพรว (คณะสถาปัตย์ ม.พะเยา) - VLOG
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:43:05

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อ.หยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:42:22

วิดีทัศน์บรรยาการการนำเสนอศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (แบบสำนักกว๊าน) ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:40:08

สถาปัตยกรรม ม.พะเยา (5 ปี) โดยพี่แบงค์ สถ.ปี4 - VLONG
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:39:19

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (ครูดนตรีและนาฏศิลป์) ม.พะเยา - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:37:32

ลงพื้นที่ เชียงม่วน เชียงคำ จุน ของนักวิจัยรุ่นใหม่ ของคณะสถาปัตย์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:36:42

บรรยากาศการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:35:55

วิสัยทัศน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:34:46

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ หลักสูตร สายศิลปินและสายครู 4 ปี - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:31:09

บรรยากาศการเรียนสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (ตอน 2) - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:30:22

บรรยากาศการเรียนสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:28:59

วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE) โดย อาจารย์รัตนะ ตาแปง
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:27:18

วีดิโอแนะนำสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา (INTERIOR ARCH UP) - หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:20:29

วีดิโอแนะนำสาขาศิลปะและการออกแบบ (ART & DESIGN)
 วีดีโอ

 26/11/2020 16:18:10

"ชุดน่านฟ้านันทบุรี" ผลงานสร้างสรรค์ นิสิตสาขาศิลปะการแสดง
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:51:22

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรม
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:49:48

แนะนำบรรยากาศการเรียนสอน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
 วีดีโอ

 08/09/2020 06:47:52

วีดิโอแนะนำและการเรียนในสาขาสถาปัตยกรรม - VLONG
 วีดีโอ

 06/06/2020 13:02:41

หนึ่งเดียวสถาปัตย์ - คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
 วีดีโอ

 06/06/2020 12:57:37