แผนพัฒนาบุคลากร - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

แผนพัฒนาบุคลากร


 

ปี 2563

      • แผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2567

ปี 2561

ปี 2557