แผนบริหารจัดการความเสี่ยง - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน