ข้อมูลเชิงสถิติ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

ข้อมูลเชิงสถิติ


ข้อมูลเชิงสถิติในส่วนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะ (SAFA.UP.AC.TH)

 


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)

กันยายน 2563 ไม่มี
ตุลาคม 2563 ไม่มี
พฤศจิกายน 2563 ไม่มี
ธันวาคม 2563 ไม่มี
มกราคม 2564 ไม่มี
กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มี

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการนิสิต

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564