ตารางกิจกรรมน้องๆ ปี 1 และพี่ๆ โดยสโมสรนิสิตคณะฯ - สโมสรนิสิตคณะฯ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

🌟🌟🌟🌟มาแล้วจร้าาาาาาา🌟🌟🌟🌟

💥💥ตารางกิจกรรมน้องๆ ปี 1 และพี่ๆ โดยสโมสรนิสิตคณะฯ💥💥
🌟🌟เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563🌟🌟

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

สร้างเมื่อ: 06 มิ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta