โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรม - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรม ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI)

สร้างเมื่อ: 08 ก.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta