รายวิชาการตลาดสำหรับศิลปะและการออกแบบขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในหัวข้อ "MADE BY LOVE MADE BY HUD" - ด้านบริการวิชาการ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

รายวิชาการตลาดสำหรับศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้

ในหัวข้อ "MADE BY LOVE MADE BY HUD"

โดย คุณอิทธิพล อิ่นติ๊บ 

(ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ แบรนด์ MADE BY HUD)

จากความชอบสู่ความรักจนก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานวัสดุจากภูมิปัญญาช่างฝีมือท้องถิ่นกับทักษะและรูปแบบเฉพาะตัวที่ได้จากประสบการณ์และการฝึกฝน

พุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 14.00-16.00 น.

เข้าร่วมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0896354585

สร้างเมื่อ: 07 ต.ค. 2563 | โดย: nattapong.ta