คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพิ่มธรรมชาติและสีเขียวให้กับห้องสมุดคณะฯ - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพิ่มธรรมชาติและสีเขียวให้กับห้องสมุดคณะ เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ ทั้งนี้ เปิดบริการเวลา 8.30-16.30 ในเวลาทำการ

นิสิตที่สนใจสามารถมาอ่านหนังสือในช่วงสอบ

 

#UniversityofPhayao

#GoingGreen

#SDG

#GreenLibrary

#SAFA #UP2020

สร้างเมื่อ: 26 ต.ค. 2563 | โดย: nattapong.ta