โครงการ Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบพัฒนา จาก 24 ผลิตภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ คือ

 

1. นางสาววทันยา เรือนคำ ผลงาน Find a fish จากแบรนด์ Suparada กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จังหวัดพะเยา

2. นางสาวปิยะรัตน์ ยานาหมอ ผลงาน: TAI-LUE Lifestyle & Nature จากแบรนด์: Linchawa (ลินชวา) จังหวัดพะเยา

3. นางสาวสุทธิดา ยมเกิด ผลงาน Cat caramics จากแบรน์ : ปั้นงานเซรามิก จังหวัดลำปาง

4. นายณัฐกิตติ์ ใจเขื่อน ผลงานโคเชต์ผสมวัสดุธรรมชาติ จากแบรน์ : จีนเจ้าโครเชต์ จังหวัดเชียงราย

 

ติดตามทาง ThaiPBS เริ่ม จันทร์ที่ 4 มกราคม 64 เวลา 17.30 น. 13 ตอน ตอนละ 30 นาที

 

สร้างเมื่อ: 04 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta