เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดูการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดพะเยา - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดูการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดพะเยา เพื่อจะดำเนินการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพะเยา

สร้างเมื่อ: 18 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta