วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE) โดย อาจารย์รัตนะ ตาแปง - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาดนตรีและนาฏศิลป์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

 

 
ดูวีดีโอที่ : https://www.youtube.com/watch?v=uWqlHNST7WE

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta