วิสัยทัศน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วิสัยทัศน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย รศ.จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta