บรรยากาศการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

บรรยากาศการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย นายภานุวัฒน์ อินทะรังษี (พี่เบส) นิสิตสถาปัตยกรรมภายใน ปี 2 น.ส.ดลฌาญ เหลืองหล้า (พี่ดาว) นิสิตสถาปัตยกรรม ปี 2

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta