ลงพื้นที่ เชียงม่วน เชียงคำ จุน ของนักวิจัยรุ่นใหม่ ของคณะสถาปัตย์ ม.พะเยา - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

กิจกรรมชุมชนนักวิจัยสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ในวันศุกร์ที่ 7กุมภาพันธ์ 2563 ณ อ.เชียงม่วน - เชียงคำ - จุน

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta