สถาปัตยกรรม ม.พะเยา (5 ปี) โดยพี่แบงค์ สถ.ปี4 - VLONG - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วีดิโอบรรยายกาศการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี) VLOG โดยแบงค์ พิชิตพงษ์ คำทอน นิสิตสถาปัตยกรรม ชั้นปี 4 (บันทึกวีดิโอตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562)

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta