แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อ.หยา - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

การแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อ.หยา (รศ.จันทนี เพชรานนท์) คณบดีคคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโดย งานวิชาการและพัฒนานิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta