ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (สายศิลปินและสายครู 4ปี ได้ 2 ปริญญาสุดคุ้ม) - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

แนะนำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เรียน 4 ปี (สายศิลปิน) - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ เรียน 4 ปี (สายครู 4ปี ได้ 2 ปริญญาสุดคุ้ม) - การศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษา แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta