ทำไมต้อง สถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา (เค้าเรียนอะไรบ้างนะ) - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

การแนะนำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อาจารย์พสุ สุวภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta