ศิลปะและการออกแบบ ม.พะเยา.....ถ้าออกแบบ(ด้วย)หัวใจต้องทำอย่างไร - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

การแนะนำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์เป็ด อาจารย์ธเนศ ไข่แก้ว อาจารย์แอม ผศ.วีรดา บัวบังใบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta