งานตกแต่งภายในด้วย "มาคราเม่" สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

บริการวิชาการด้วยการตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน โครงการบูรณาการด้านบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์พสุ สุวภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta