ศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย อาจารย์อั๋น...สาขาดนตรีและนาฎศิลป์ ม.พะเยา - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

การเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกาย (สาขาดนตรีและนาฎศิลป์ ) โครงการบูรณาการบริการวิชาการ กิจกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน (OPEN HOUSE) โดยอาจารย์วิริยะ สวัสดิ์จีน อาจารย์สาขาดนตรีและนาฎศิลป์ ม.พะเยา โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta