กีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น โดย อ.ฟลุ๊ค สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ กิจกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน OPEN HOUSE คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อาจารย์ฟลุ๊ค อัษฎาวุธ พลอยเขียว สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta