วิธีการซ่อมแซมบ้านเบื้องต้น โดย อ.แต๊กและอ.ผึ้ง สาขาสถาปัตยกรรม ม.พะเยา - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ กิจกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน OPEN HOUSE คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อาจารย์แต๊ก ปณิธาน ประมูล และอาจารย์ผึ้ง อรทัย มหาวรรณ สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta