เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ โดยคู่หู อ.วี และอ.ดิว - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ กิจกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน OPEN HOUSE คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย อาจารย์วี ทวี เสรีวาศ และ อาจารย์ดิว นิทิศ วนิชบูรณ์ สาขาศิลปะและการออกแบบ ม.พะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta