รับสมัครนิสิตปี 1 เพื่อขอรับสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 - ทุนการศึกษา - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

Alternative text - include a link to the PDF!


หากนิสิตชั้นปีที่ 1 สนใจขอรับสนับสนุนทุนการศึกษา

สามารถเข้าสมัครทุนได้ที่: http://www.dsq.up.ac.th/scholarships/

ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2563 นี้ครับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง: กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างเมื่อ: 30 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta