คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแสดงผลงานของนิสิตในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020 - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแสดงผลงานของนิสิตในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020

วันที่ 5-13 ธันวาคม 2563 ณ หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่  ทั้งนี้คณะได้นำผลงานนิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ ของนิสิตชั้นปีที่ 4

จากผลงานในรายวิชาการเตรียมศิลปะนิพนธ์ โดยมีผลงาน

 

1.ผลงาน แตกต่างอย่างสวยงาม  นักออกแบบ นางสาว ฐิติวรดา ครองใจชน

2. ผลงาน MIAMG นักออกแบบ นางสาววทันยา เรือนคำ

3.ผลงาน ถนิมพิมพามาลัย นักออกแบบ นายกรวิชญ์ หวั่นแก้ว

4.ผลงาน จำศีล   นักออกแบบ นางสาว ฐิติวรดา ครองใจชน 

5.ผลงาน ภาชนะดอกไม้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร นักออกแบบ นางสาวเกศินี พูนแก้ว

6.ผลงาน Female flower นักออกแบบ นาวสาวนิติยา จันมโนวงษ์

7.ผลงาน ผลิตภัณฑ์ลายสานตองกงปู่มูล กระบอกน้ำลวดลายจากตองกง นักออกแบบ นางสาวศิริรัตน์ แสงแก้ว

 

โดยมี นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล และ รศ.จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์พัชราภรณ์ ลือราชและนิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 5 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563 ครั้งนี้


สร้างเมื่อ: 08 ธ.ค. 2563 | โดย: admin