คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 2516-2564 ณ พะเยารามา - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

           

                วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 2516-2564

ณ พะเยารามา โดยมี นางสาวจุฬาสินี โรจนกุลกำจร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา รศ.จันทนี เพชรานนท์ คณบดีและ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

อาจารย์ทวี เสรีวาศ ประธานหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

 

 

 

ทั้งนี้มีอาจารย์ปวิน ระมิงวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวและนำนิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 2 และ ปี 3

ร่วมแสดงผลงานในหัวข้อย้อนรำลึกถึงโรงภาพยนตร์พะเยารามา และนำผลงานของนิสิตเก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแสดงงานด้วย

 


 

สร้างเมื่อ: 01 ก.พ. 2564 | โดย: admin