นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ ศึกษาภูมิปัญญาและการใช้วัสดุปูนหมัก ณ วัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ อ. จุน จังหวัดพะเยา - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ ศึกษาภูมิปัญญาและการใช้วัสดุปูนหมัก ณ วัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ อ. จุน จังหวัดพะเยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนสืบสานภูมิปัญญาและต่อยอดเพื่อพัฒนาการใช้วัสดุในท้องถิ่นต่อไป

สร้างเมื่อ: 17 มี.ค. 2564 | โดย: admin