คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และสโมสรนิสิตคณะได้จัดกิจกรรมร่วมรับฟังและตอบคำถาม การใช้ชีวิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และสโมสรนิสิตคณะได้จัดกิจกรรมร่วมรับฟังและตอบคำถาม การใช้ชีวิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom โดยมี อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  ,นาย กิตติคุณ คำรักษ์ นักวิชาการศึกษา และพี่ๆ สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูล และตอบคำถาม น้องๆ ที่กำลังจะเข้ามาเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังและพูดคุยจำนวนประมาณ 80 ท่าน

สร้างเมื่อ: 25 พ.ค. 2564 | โดย: admin