สายตรงคณบดี

*ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ห้ามเสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
2. ห้ามเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
3. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
4. ห้ามใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ

ติดต่อโดยตรง

โทร 0-5446-6666 ต่อ 3359
อีเมล์ somchai.s@up.ac.th
สถานที่ ห้องคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 น. - 16.30 น.